Logo HG 2

Det kom ett virus som en blixt från en klar himmel. Likt en tsunami växte det från en liten krusning långt, långt borta till en våg som slog sönder allt i sin väg. Samhällen paralyserades och politiker agerade, många gånger i panik. Total lockdown eller Sveriges mjukare väg blev diskussionsämnet. Ingen av oss vet hur det kommer att sluta eller om det kommer att sluta. Vi kan dock redan nu skönja starten på ett förändrat arbetsliv, där den nya adeln är de som kan jobba hemifrån.

Vårt nya arbetsliv är helt binärt, d.v.s. det kan delas in i två kategorier. På samma sätt som den föråldrade uppdelningen i arbetare (kollektivanställda, yrkesarbetare) och tjänstemän, får vi nu distansarbetare och platsarbetare. Snart kommer rekryteringsannonser att innehålla texten "vi utgår från att du även kan arbeta hemifrån". Konsekvensen kan bli att vi utestänger människor som inte har möjlighet att arbeta hemifrån från vissa tjänster.

För 2300 år sedan mejslade antikens greker och senare romarna ut det som idag kallas för klassisk retorik, konsten att övertyga med det talade ordet. Föga anade de att människor i en avlägsen framtid skulle använda deras teknik och kalla det för ledarskap.

Precis som ledarskap handlar den klassiska retoriken om att övertyga. Notera att jag skriver "övertyga" och inte "tvinga". Nutida motivationsforskare verkar vara överens om att autonomi, d.v.s. att få bestämma själv, är viktigt för oss. Då måste ledarskap också handla om att övertyga till ett visst beteende, inte att tvinga fram det. 

Hej potentielle arbetsgivare!

Du och jag har precis börjat närma oss varandra. Kanske kommer vi att gilla den här nya bekantskapen och påbörja en framtid tillsammans. Kanske funkar det inte. Vi får se.

Jag tycker att det är spännande och lite nervöst, men det är ju inte så lätt för dig heller. Du vill inte rekrytera fel, så därför har du skickat mig några länkar till test som du vill att jag ska göra. Det kanske verkar märkligt, men jag kommer inte att göra dessa test och jag ska förklara varför. 

Det är många vilda djur som får skulden för det nya coronaviruset. Vi får höra att virus börjar hos oss och att det så småningom hoppar över till er människor. Men är det verkligen vi som är problemet? Ni fångar oss, staplar oss ovanpå varandra i burar och säljer oss som mat. Är det vårt fel att virus utvecklas och frodas i den miljön?

När jag flyger över Malmö ser jag människor som går mitt på trottoaren, utan att lämna avstånd till människor de möter. Är det mitt fel? Du kommer aldrig att komma närmare mig än två meter. För mig är det naturligt att hålla avstånd, men ni människor verkar skämmas över att skapa distans. Varför gör ni det?

"Det varit ett mycket stort intresse med 276 sökanden och vi har nu gått vidare med de som vi identifierat bäst uppfyller vår kompetensprofil. Du är tyvärr inte en av dem som vi väljer att gå vidare med." [Ingen felskrivning av mig, det här är klippt direkt från svaret]

"Tack för din ansökan. Du har en imponerande bakgrund, men vi söker tyvärr en annan profil än din."

Dessa svar på mina jobbansökningar är ganska representativa. Det är tydligen inte min erfarenhet som inte räcker till eller min utbildning som är inom fel område. Det är min profil som är fel. Vad tusan är en profil?

© Torbjörn Jonasson / torbjorn@ledarstilsexperten.se / 0703-31 71 17
Free Joomla! templates by Engine Templates