Logo HG 2

Folkhemsgenerationen brukar vi kalla den generation som föddes på 40- och 50-talen. Det är en generation som är präglad av andra världskriget och som har kvar en mental länk till det gamla bondesamhället. För den här generationen blev trygghet ett nyckelord.

Generation X är födda på 60- och 70-talet. Många har föräldrar i folkhemsgenerationen och de flesta har startat på en högre materiell nivå än föregående generation. Den här generationen var den första som fick eget rum som barn, vilket var ovanligare förr. I många fall var mamma hemma och man lekte på gården. För den här generationen blev status ett nyckelord.

1964 publicerade Robert Blake och Jane Mouton "The Managerial Grid Model". Modellen var fullkomligt genial i sin enkelhet när den beskrev två orienteringar i ledarskap.

På svenska brukar de kallas uppgiftsorientering och relationsorientering. Enligt Blake & Mouton måste en god ledare kombinera dessa två orienteringar och värna både om relationer och om uppgiften.

© Torbjörn Jonasson / torbjorn@ledarstilsexperten.se / 0703-31 71 17
Free Joomla! templates by Engine Templates