Logo HG 2

1964 publicerade Robert Blake och Jane Mouton "The Managerial Grid Model". Modellen var fullkomligt genial i sin enkelhet när den beskrev två orienteringar i ledarskap.

På svenska brukar de kallas uppgiftsorientering och relationsorientering. Enligt Blake & Mouton måste en god ledare kombinera dessa två orienteringar och värna både om relationer och om uppgiften.

© Torbjörn Jonasson / torbjorn@ledarstilsexperten.se / 0703-31 71 17
Free Joomla! templates by Engine Templates