Logo HG 2

Käre(a) chef. Information ska inte ut, den ska in.

"Vi måste få ut vårt budskap", sa min kund. "Personalen måste vara delaktig i den stora förändring vi har framför oss." I det ögonblicket kände jag att jag hade två alternativ. Jag kunde hålla med och låta kunden rätt eller så kunde jag säga emot och försöka få kunden att göra rätt. Jag valde det sistnämnda, även om det alltid är lite riskabelt för en konsult att konfrontera en kund.

"Vilket är budskapet?", frågade jag och följde upp med "Varför måste de vara delaktiga?". Kunden tittade på mig som om jag var född på en annan planet. "Det är väl självklart att de måste vara delaktiga för att kunna genomföra alla förändringar. Jag kan inte göra allt själv."

"Så vad är budskapet", frågade jag igen. "Att alla dessa förändringar är nödvändiga", svarade kunden. "Är det förhandlingsbart? Kan de påverka beslutet att genomföra förändringarna?", fortsatte jag. "Självklart inte", svarade kunden. "Så på vilket sätt ska de vara delaktiga?", sa jag. Kunden satt tyst en lång stund. Tiden gick och jag började undra om jag hade gått för långt. Till sist sa hen "De ska bara göra jobbet på det sätt som jag vill ha det.".

Vi började närma oss varandra och resten av diskussionen handlade om vad medarbetarna skulle göra. Skendemokratin var nerlagd och chefen kunde börja formulera ett ärligt budskap. Hen började med bakgrunden till förändringarna och varför de var nödvändiga. Sedan kom planen och medarbetarna kunde börja bli delaktiga i hur den skulle genomföras. Chefen skilde på det som var förhandlingsbart och det som inte var det. Medarbetarna kunde ägna sig åt att diskutera det som gick att påverka.

Det är medarbetarna du ska övertyga, inte dig själv

Jag lyssnade på första versionen av presentation innan den gick ut till medarbetarna. "Vem är det du försöker övertyga?", frågade jag. Återigen fick jag den där blicken som antydde att jag inte var riktigt navlad. "Vad menar du?", undrade kunden. "När jag hör dig försöka sälja in budskapet", sa jag, "så hör jag bara argument som du själv blir övertygad av". "Du skickar ut ett budskap istället för att se till att det går in."

Den tvivlande och skeptiska blicken fanns kvar, så jag kände att jag behövde dra åt tumskruvarna en aning. "Tror du på fullt allvar att en 23-årig svetsare i verkstaden går igång på att företaget kan öka sina marknadsandelar i Asien?", frågade jag. "Hen förstår säkert att det är bra för företaget, men på vilket sätt blir hens liv enklare?"

Nu var min kund på gränsen till förbannad. Det tändes en eld i hens ögon och jag tänkte att det kanske var läge att backa en aning. "Det är väl fullständigt @&#% självklart att den här presentationen inte fungerar", sa kunden och gick ut ur rummet. Två minuter senare var hela ledningsgruppen samlad. "Ni vet vad jag vill åstadkomma", sa kunden som nu visade vem som var chef. "Det är ni som känner er personal bäst. Ta fram en presentation som övertygar era medarbetare, så ska jag leverera den med en glöd som kan få stenar att smälta."

Den här historien är en aning friserad för att behålla anonymiteten. Faktum är att den är byggd utifrån flera olika fall, men jag hoppas att budskapet går fram. Om du vill skapa en rörelse bland medarbetarna så måste informationen gå in. Argumenten måste utformas för att övertyga medarbetarna. Du själv är ju redan övertygad och behöver inte upprepa dina argument. Om du tror att det räcker med att skicka ut ett budskap som du själv tror på, så kommer du sannolikt inte att få medarbetarna med dig.

 

 

© Torbjörn Jonasson / torbjorn@ledarstilsexperten.se / 0703-31 71 17
Free Joomla! templates by Engine Templates