Logo HG 2

Skickliga talare blir bättre ledare!

Jag är övertygad om att skickliga talare blir bättre ledare. Det behöver inte innebära att alla skickliga talare blir bra ledare. Det behöver heller inte innebära att oskickliga talare blir dåliga ledare. Men många skickliga talare förfogar över ett redskap som är något av det kraftfullaste vi känner till inom ledarskapsteorin: den klassiska retoriken.
 
Den klassiska retoriken är designad för att övertyga och att uppmana till handling. Det gör retoriken användbar i alla former av ledarskap, utveckling och förändring. De steg som en talare går igenom för att förbereda ett övertygande tal, är precis de steg som en ledare måste gå igenom för att få med sig kollegorna på en förändringsresa.
 
Första steget när du skriver ett övertygande tal är att formulera din tes. Vad är det du vill övertyga åhörarna om? Den här tesen måste vara tydlig och gärna formulerad på ett förnuftigt och tilltalande sätt. I förändringsledning motsvarar detta att formulera visionen. Att vara tydlig går som en röd tråd igenom alla ledarskapsteorier.
 
Andra steget är att leta argument som talar för din tes. Den klassiska retoriken innehåller tre typer av argument. Ethos är argument som talar för talarens karaktär, d.v.s. som ger dig trovärdighet. Pathos är känslomässiga argument som talar till hjärtat. Logos är de logiska argumenten som talar till förnuftet. Alla som någon gång har försökt att genomföra ett förändringsprojekt i ett företag har brottats med dessa tre typer av argument. Om du inte kan få medarbetarna att köpa dina argument är det väldigt svårt att driva igenom en förändring.
 
Tredje steget är att göra talets disposition och röda tråd. Här brukar jag luta mig mot en klassisk disposition för ett övertygande tal: inledning -> bakgrundsbeskrivning -> förslag -> argument -> uppmaning till handling. Även akademiska rapporter som diskuterar ett antagande och vidhängande forskning följer en liknande disposition. Om du tillämpar den här dispositionen nästa gång du håller en presentation, kommer du att upptäcka hur kraftfull den är.
 
Fjärde steget är att smycka talet och göra det vackert. I dessa tider av SMS-förkortningar och smileys kanske vältaligheten känns överflödig, men det är den inte. Smycka ditt tal med bokstavsrim, liknelser, adjektiv, citat och upprepningar. Bara lyssna på en person som inte smyckar sitt tal eller som talar i alltför upphackade meningar. Det är lätt att tappa bort budskapet och då är ju hela talet meningslöst.
 
Femte steget är att memorera talet. Detta är en konst i sig, så första steget är att ha med sig ett manus med markerade stödord. Det räcker långt, bara du inte står och läser innantill hela tiden.
 
Sjätte steget är att förbereda framförandet. Här behöver du arbeta med din röstbehandling och ditt kroppsspråk. Öva framför en spegel och försök att stå stilla när du talar. Vandrar du omkring framför auditoriet kan du ge ett nervöst intryck. Tala lite långsammare än du brukar. Om du är nervös kommer du troligen att öka tempot, andas ytligare och få en pipigare röst. Genom att tvinga dig själv att tala långsamt kan du kompensera för detta.
 
Sedan gäller det gamla vanliga mantrat: öva, få feedback, öva, få feedback, öva...
 
Så vill du verkligen bli en bättre ledare är det en god idé att bli en bättre talare.
© Torbjörn Jonasson / torbjorn@ledarstilsexperten.se / 0703-31 71 17
Free Joomla! templates by Engine Templates