Logo HG

"Inte f-n tänker jag ge folk beröm bara för att de gör sitt jobb!"

Han var stor. Han var kaxig. Han var en person som jag inte skulle vilja möta i en mörk gränd. Han var också arbetsledare och jag hade tagit på mig uppgiften att lyfta hans ledarskap. En vanlig dag på jobbet om det inte hade varit så att han hatade positiv förstärkning.

Jag har mött många arbetsledare som påminner om den här killen. De tar sitt ledarskap på fullt allvar, är pålitliga och så länge medarbetarna lyder gör de ett bra jobb som arbetsledare. De har en annan sak gemensamt och det är att de har problempersoner som de inte kommer tillrätta med. Problempersoner som lyder för stunden men som sedan faller tillbaka i ett oönskat beteende.

De här arbetsledarna höjer rösten, hotar med löneavdrag och höjer rösten ännu mer. De tar till alla tänkbara sätt för att påverka medarbetarna, men de vägrar ge beröm. Beröm är fjolligt. Jag har försökt att övertyga dessa grabbar om det förträffliga med positiv förstärkning, men det är som att köra huvudet i väggen. "Inte f-n tänker jag ge folk beröm bara för att de gör sitt jobb!"

Jag har funderat mycket på hur jag ska nå de här arbetsledarna som har så mycket potential, men så starka spärrar mot att mjuka upp sitt ledarskap. En av mina kunder tyckte att jag behövde förändra min pedagogik, men jag vet faktiskt inte hur. Jag tror nämligen att jag slåss mot värderingar och inte bara mot okunskap.

Värderingarna är vår inre kompass

Våra värderingar talar om för oss vad som är rätt och vad som är fel. Det är värderingar som gör att män i vissa kulturer tycker att det känns fel att ta en kvinna i handen när man hälsar. Det är också värderingar som gör att män i andra kulturer tycker att de handhälsningsvägrande männen är konstiga och i extrema fall saknar existensberättigande.

Om något är skrivet i sten så är det våra värderingar. Våra värderingar grundläggs i tidig ålder och de sitter kvar i oss i en livstid. Det är extremt svårt att argumentera emot någons värderingar och nå framgång. När mamma och mormor sitter på ena axeln och viskar, samtidigt som pappa och farfar sitter på andra axeln och har synpunkter på vårt beteende, är det svårt att värja sig. Då hjälper det inte att en expert på ledarstilar och ledarskap försöker övertyga en om annat. Släktens accepterade beteenden går före allt annat.

Så när jag argumenterade med den här store, hotfulle arbetsledaren som kanske aldrig fått beröm när han var liten, var det inte bara okunskap jag kämpade emot. Jag kämpade emot hela hans uppväxt och de värderingar som präntats in i honom. Det var en kamp jag inte kunde vinna.

Varje gång jag möter ledare som inte tar in delar av generationers upparbetade kunskap om ledarskap blir jag frustrerad. Och jag frågar mig varför jag reagerar så kraftigt. Jag tror att det beror på att de här arbetsledarnas inställning kolliderar med mina värderingar. För jag har också värderingar som låser mina tankar. Mamma och mormor sitter på ena axeln och pappa och farfar sitter på den andra. Se det som en metafor och fråga inte var morfar och farmor blev av.

Det behövs en helt ny pedagogik

Jag tror att det är skilda värderingar och olika människosyn som gör att ledarutvecklingsprogram bland inte får önskad effekt. En ledare med värderingar som säger att oönskade beteenden ska straffas bort, kommer inte att ta till sig feedback-teknik som jag lär ut den. Min gamle kund har rätt i att det behövs en annan pedagogik. En pedagogik som arbetar med värderingarna istället för emot dem. En pedagogik som utvecklar varje adepts naturliga ledarstil, istället för att försöka tvinga på honom eller henne en onaturlig och värderingsfrämmande ledarstil.

Det ställer höga krav på alla som arbetar med ledarskapsutveckling om vi måste vaska fram ledarskapsmodeller som tar hänsyn till adepternas värderingar. Vi kan inte köra på med standardiserade utbildningar och modeller. Först måste vi förstå varje enskild adepts värderingar och människosyn. Sedan kan vi leta efter en ledarstil som känns naturlig för honom eller henne.

© Torbjörn Jonasson / torbjorn@ledarstilsexperten.se / 0703-31 71 17
Free Joomla! templates by Engine Templates