Logo HG 2

Jag dör hellre än att prata inför publik

Jag har aldrig hört någon säga "jag dör hellre än att prata inför publik", men jag har sett skräcken i ögonen och hört darrningen i rösten. Många tycker att det är skitläskigt att prata inför publik.

Exakt var denna rädsla kommer ifrån vet jag inte. Kanske är det en djupt biologisk reaktion att inte vilja sticka ut inför gruppen. Kanske är det åratal av negativa reaktioner från publiken som skapat denna skräck.

I berättelser om rädslan för att tala inför publik, återkommer ofta uttrycket "det var likadant i skolan". Så när jag träffar vuxna människor med talarskräck, är det många års oro jag måste tampas med. "Kan du bota min rädsla", frågar de och svaret är "Nej". Tyvärr kan jag inte bota din rädsla, men jag kan ge dig ett enkelt knep för att du ska känna dig säkrare när du tvingas tala inför publik: var förberedd och lär av de gamla grekerna.

Klassisk retorik skapades för 2500 år sedan

Begreppet ”retorik” omfattar både vältalighet i praktiken och teorin om den. Ursprunget kan spåras till antikens Grekland ca 500 - 300 f.kr. I de grekiska städerna skulle medborgarna delta i folkförsamlingarnas överläggningar och om det behövdes föra sin talan inför domstolarna. Talekonst kom att värderas högt.

Romarna ca 300 f.kr. – 500 e.kr tog över retoriken från Grekland. I det gamla Rom var det självklart för de förnäma familjerna att skicka sina söner till en retorskola. Cicero (106 – 43 f.kr) är kanske det mest berömda exemplet på en person som gjort en lysande karriär genom sin retoriska skicklighet.

En annan berömd romersk talare var Cato (234 – 149 f.kr.) som avslutade alla sina tal i senaten med: ”För övrigt anser jag att Kartago bör förstöras”. Idag används den klassiska retoriken av världens främsta talare. USAs förre president Barack Obama är ett bra exempel på en utmärkt retoriker.

Disposition för ett övertygande tal

En klassisk och effektiv disposition för ett övertygande tal är följande:

  1. Exordium, inledning. Här ska du väcka åhörarnas intresse och få dem att känna välvilja för saken och för din person.

  2. Narratio, bakgrundsbeskrivning. Beskriv vad som har hänt så att du får åhörarna med på tåget. Efter narratio ska åhörarna känna att förslaget som kommer i nästa steg är fullständigt självklart. Men börja inte argumentera än, det kommer senare.

  3. Propositio, förslaget. Berätta vad du vill göra eller åstadkomma. Budskapet ska vara tydligt så att åhörarna förstår vad du vill åstadkomma och hur du vill genomföra det.

  4. Argumentatio, argumenten. Börja med 1-3 egna argument, probatio. Avsluta med att vända åhörarnas tänkbara argument emot dem, refutatio. Kom ihåg att det är åhörarna du ska övertyga, inte dig själv. Du är redan övertygad, men åhörarna har en bit kvar. Lägg ner stor möda på att hitta argument som kan övertyga just den här målgruppen.

  5. Peroratio, uppmaning till handling. Nu ska du få åhörarna att agera. I detta sista steg ska du tippa åhörarna över kanten så att de tar det beslut du vill ha eller genomför det projekt du vill starta. Låt detta bli slutklämmen även om du skulle vilja fortsätta argumentera och förklara. Om du fortsätter prata efter peroratio så minskar effekten av ditt tal. 

Konsten att hitta argument

Det första du ska göra när du förbereder till övertygande tal är att hitta argument som stödjer och motarbetar ditt förslag. Den klassiska retoriken innehåller tre typer av argument.

Logos, de logiska argumenten, som talar till förnuftet. Dessa argument ska vara självklara för åhöraren och svåra att säga emot. ”När det regnar blir det vått.”

Pathos, åhörarnas känslor, som talar till åhörarnas djupare känslor. ”...och den stackars föräldralösa flickan hade inte fått mat på flera dagar.”

Ethos, talarens karaktär, som skapar förtroende för talaren. ”Jag ställer upp på denna sak för jag anser att mina medmänniskors lycka är värd att försvara.”

Ett sätt att hitta hållbara argument är att svara på följande frågor: Vad - Vem - Varför - När - Var - Hur - Med hjälp av vad?

Argument delas in i probatio och refutatio. Probatio är de argument som talar för din sak och här behövs både logos och pathos. Refutatio är de motargument som motståndaren kan tänkas komma upp med. Hitta det kraftfullaste motargumentet och vänd det till din fördel.

Tags:
© Torbjörn Jonasson / torbjorn@ledarstilsexperten.se / 0703-31 71 17
Free Joomla! templates by Engine Templates