Logo HG 2

"Du ser ut som en k*k med öron" och smockan hängde i luften

Den unge arbetsledaren tappade kontrollen över mötet i samma sekund som hen sa "Vi ska föra in en ny avvikelserapport.". Två grabbar i gruppen konstaterade ungefär samtidigt att det inte behövdes några avvikelserapporter, det räckte att arbetsledaren hade koll på "den där slöfocken". De pekade på varandra.

Vi befann oss i ett konferensrum på ett industriföretag och arbetsledaren hade samlat produktionsgruppen för att förmedla några nya rutiner, bland annat avvikelserapportering. Konflikten exploderade utan att vi andra som var där hann reagera. Killarna fortsatte att munhuggas och arbetsledaren gjorde ett tappert försök att dämpa dem. Det var då den långhårige antagonisten klippte till sin renrakade kollega med det bästa argument han kunde komma på: "Du ser ut som en k*k med öron!".

Arbetsledaren, som var en ganska lugn person, smällde en säkring i pannloben och lät urhjärnan agera. Hen klev fram till den långhårige, tog honom i ett stadigt tag kragen och släpade ut honom ur rummet. Innan hen slängde igen dörren med den arge på utsidan skrek hen "Du stannar där! Dig ska jag ta hand om senare.".

Det var nu jag och min konsultkollega gick in och avbröt rollspelet. Tredje dagen på en sex-dagars ledarutbildning kallad ALUSAM (Att Leda och Utveckla i SAMverkan) och vi kunde konstatera att alla hade spelat sina roller väl. Arbetsledaren och den långhårige var lite sura på varandra på riktigt, men det släppte efter middagen på kvällen.

Träna, feedback, träna, feedback...

Att träna sin ledarstil i rollspel upplevs av många deltagare som oerhört jobbigt. "Så här agerar jag inte i verkligheten.", säger en del och kollegerna svarar "jodå!". Vi brukar hämta reella situationer från de företag deltagarna kommer ifrån, för att ligga så nära verkligheten som möjligt. Vid ett tillfälle konstaterade två deltagare att den övning vi genomförde var skrämmande likt en situation på jobbet som de hade varit med om. De insåg inte att inspirationen till rollspelet kom från deras egen chef. De agerade i rollspelet precis som de hade gjort i den verkliga situationen, men gjorde själva inte kopplingen. Det blev en bra utvecklingsresa för båda.

Snäppet värre än rollspel är när jag arbetar med klassisk retorik och kroppsspråk. Jag genomför övningarna tillsammans med en skådespelare och när han säger "nu ska vi spela teater", brukar några deltagare blekna. De var bleka redan när de började inse att de skulle hålla ett tal inför gruppen. När det blir tal om att även spela teater flyr de sista pigmenten. Normalt vill jag hålla deltagarna i komfortzonen för att inte skapa en massa försvar, men när det gäller retorik och kroppsspråk är mångas komfortzon så snäv att det inte går.

Slutsatsen? Det räcker inte att läsa en bok om ledarskap, man måste också träna och få feedback. Jag älskar mitt jobb!

© Torbjörn Jonasson / torbjorn@ledarstilsexperten.se / 0703-31 71 17
Free Joomla! templates by Engine Templates