Logo HG 2

I en tid av "fake news" och "alternative facts" blir det extremt viktigt att kunna genomskåda makthavares retorik

Hen var snygg, trevlig och vältalig. Jag kände att det här var en människa som gick att lita på och det var kanske därför jag förfördes av argumentationen. "Hemskt med skjutningarna i Malmö", sa hen. "Oskyldiga offer för kriminella rötägg och jag förstår inte varför myndigheterna inte agerar". Jag märkte inte att fällan var på väg att slå igen.

"Skytten kom från Långtbortistan och hela hens familj är kriminell. De kom hit med flyktingvågen. Det är tråkigt att vi inte kunde ge dem en bättre start i Sverige." Fortfarande leddes jag som ett lamm till slakt. "Den mumlande professorn i TV säger att 80% av fängelsekunderna är invandrare", fortsatte den vältalige. "Vi skulle få bättre skola, bättre åldringsvård och tryggare gator om vi fick bort dessa kriminella rötägg. Det är dags att stänga gränserna för invandring."

Först nu började min hjärna arbeta på allvar och jag tänkte att det måste vara något skumt med argumentationen. Stämde verkligen alla påståenden? Vad hade den mumlande professorn egentligen sagt och gjorde myndigheterna ingenting? Hela argumentationen ledde fram till ett påstående om invandring och eftersom jag svarat "ja" hela vägen fram var det nära att jag svarat "ja" även till slutklämmen.

Den vältalige hade använt den klassiska retorikens argumentationsteknik och jag borde ha genomskådat den. Men om jag som har studerat retorik inte märkte manipulationen, hur ska den som aldrig kommit i kontakt med de gamla grekerna kunna märka när de blir förförda av vältalighet?

Den klassiska retoriken är designad för att övertyga, inte för att sprida sanning

I en tid av "fake news" och "alternative facts" blir det extremt viktigt att kunna genomskåda makthavares retorik. De klassiska retoriken, alltså konsten att övertyga med det talade ordet, skapades av de gamla grekerna för 2 500 år sedan. Romarna utvecklade tekniken vidare och när vi hör makthavare tala idag, är det samma struktur och argumentationsteknik som en gång hördes i den antika romerska senaten. 

Den klassiska retoriken är designad för att övertyga, inte för att sprida sanning. Det gör den lika farlig som den är kraftfull. Nästa generation måste få klassisk retorik redan i grundskolan för att bli bättre på att avslöja lögner än vad deras föräldrar är. Det är också en av anledningarna till att jag lyfter in klassisk retorik när jag hjälper mina adepter att utveckla sitt ledarskap. För att de ska kunna avslöja lögnen alltså, inte för att bli bättre på att sprida den.

I den klassiska retoriken behöver ett argument inte vara sant, bara trovärdigt. Jag tycker att vi ska ställa högre krav än så på våra makthavare och företagsledare, men verkligheten visar ju på något annat. Lögnen finns och det är upp till oss att avslöja den.

Klassisk retorik

Den första typen av argument i den klassiska retoriken är Ethos. Det är argument som talar för talarens karaktär. Argument som får åhörarna att gilla talaren, finna honom/henne trovärdig och som gör det lättare att svälja det som kommer längre fram i talet. Det är ethos som en svensk toppolitiker spelade med när hon ville bli "Mona" med hela svenska folket. Det är ethos som gör att vi tillskriver vissa personer stor trovärdighet och bristen på ethos som får oss att misstro vissa människor.

När vi väl byggt upp ethos kan vi börja arbeta med de känslomässiga argumenten, pathos. Pathos-argumenten talar till våra värderingar och till våra känslor. Ett bra pathos kan få det att kännas varmt inuti åhöraren. Pathos försätter oss i den sinnesstämning som talaren vill ha oss i. Vi blir arga, glada, ledsna eller upprörda när talaren spelar på våra känslor.

Den tredje typen av argument är logos, de logiska argumenten. Nu pratar vi i termer av orsak/verkan. Bra logiska argument går inte att säga emot, men de kan leda oss in i felaktiga slutsatser om det är det talaren vill. Vi köper första ledet i orsak/verkan-kedjan eftersom det är klokt och ofta sant. Sedan dras vi med i ytterligare en koppling, som inte är sann men som förefaller att vara det.

Lömsk argumentation gör oss mindre benägna att säga emot

Ett exempel på lömsk argumentation är debatten om invandrare och brott. Ethosargumentet är att den här politikern vågar berätta det som övriga politiker mörkar. Vi vill ju inte bli lurade, så blotta tanken på att de andra ljuger får oss att gilla den här rättframme grabben/tjejen.

Logosargumentet börjar med att just det här brottet utfördes av en invandrare. Är det sant, så kan vi ju inte säga emot. Sedan kommer ett pathosargument som berättar att det är synd om brottsoffret. Det kan vi ju lätt hålla med om. Det är nu vi måste börja se upp, för snart kommer en generalisering smygande. Om inte förövaren släppts in i Sverige hade just detta brott aldrig begåtts. Rätt igen. Alltså skulle vi vinna på att begränsa invandringen. Fel, men det känns rimligt om vi inte förstår hur argumentationen är uppbyggd.

Med klassisk retorik som obligatoriskt ämne i grundskolan kommer vi att få en bättre värld. Och du vill väl ha en bättre värld? Och visst är väl jag värd att lyssna på som vill detsamma. Alltså ska vi föra in klassisk retorik i läroplanen som ett eget ämne. Vi är alltså överens, ända tills du har studerat retoriken i det sista stycket. Då kanske du kommer fram till en annan lösning.

© Torbjörn Jonasson / torbjorn@ledarstilsexperten.se / 0703-31 71 17
Free Joomla! templates by Engine Templates