Logo HG 2

Ledarskap - det finns inga enkla lösningar på komplexa problem

Vi lever i förenklingarnas tidevarv. Politiker utlovar enkla lösningar på komplexa problem. Enkla budskap, av typen "när det regnar blir det vått", får flest delningar på sociala medier. Vi som kallar oss experter på ett eller annat förväntas att "inte krångla till det". Men, här kommer den bistra verkligheten, det finns inga enkla lösningar på komplexa problem.

Hade det funnits enkla lösningar på komplexa problem, så hade vi redan tillämpat dem. Om problemen i skolan bara hade handlat om lärarnas löner, så hade vi fixat det snabbt. Om bristerna i vården bara handlat om vart vinsterna går, så hade vi löst även det problemet. Om ett företags lönsamhetsproblem bara handlat om otydliga mål, så skulle vi lösa problemet på ett par timmar.

Det finns inga genvägar till att bli en bra ledare

Något av det mest komplexa man kan ägna sig åt är att påverka människors beteenden. Varje människa har en egen vilja och de allra flesta vill inte bli styrda eller manipulerade. Det tar inte så lång stund innan nya chefer och ledare inser att det inte räcker med att tala om vad som ska göras. Man måste också hitta nyckeln till varje enskild medarbetares beteende och då räcker det inte med käcka checklistor från populärpressen eller från sociala medier.

Ledarskapets komponenter

Inre motivation är vår egen påverkan

Om du ska kunna utveckla ditt ledarskap finns det tre områden du måste skaffa dig djupa kunskaper om. Det första området är motivation, eller närmare bestämt inre motivation. Du behöver göra en djupdykning i det mänskliga psyket och inse vad det är som påverkar våra beteenden inifrån. Vad är det som gör att vissa personer gör på ett visst sätt i en viss situation? När du förstår det kan du börja arbeta med människor istället för att försöka förändra dem.

I olika kampsporter pratar vi om att använda motståndarens energi för att fälla honom/henne. Vi utnyttjar motståndarens energi snarare än att arbeta mot den. Det är precis samma sak i ledarskap, förutom att medarbetaren inte är en motståndare som försöker skada dig. Kan vi använda medarbetarnas inre motivation och den inneboende kraften till företagets bästa, så kommer vi att lyckas. Om vi ständigt försöker driva människor i riktningar som inte är naturliga för dem, kommer vi i bästa fall att misslyckas. I sämsta fall lämnar vi söndertryckta medarbetare efter oss.

Gruppdynamik är omgivningens påverkan

Ditt andra utvecklingsområde är gruppdynamik. Vi påverkas av omgivningen oavsett vi vill det eller ej. Grupptryck är en enormt stark kraft och det ligger djupt rotat i oss att anpassa oss efter omgivningen. Från början har det säkerligen handlat om överlevnad. Blir du utstött ur gruppen minskar dina chanser att överleva och fortplanta dig. Individer som har varit anpassningsbara har under hela homo sapiens historia haft en fördel gentemot rigida enstöringar. 200 000 års evolution kan vi inte bortse ifrån.

Grupper som bildas går igenom ungefär samma faser innan de når ett läge som vi brukar kalla högpresterande team. Alla grupper behöver inte vara högpresterande, men gruppdynamikens faser är grundligt utforskade. Om du vill lyckas som ledare måste du förstå gruppdynamik och kunna använda den i ditt ledarskap. Det omfattar även att bli bra på kommunikation och konflikthantering.

Ledarstil är ditt sätt att leda

När du har skaffat dig kunskaper om motivation och gruppdynamik, är det dags att försöka hitta din personliga ledarstil. Det finns en uppsjö av ledarstilar att välja bland, men det är sällan de är anpassade efter ledarens behov och personlighet. Det är hela tiden ledaren som förväntas anpassa sin ledarstil efter situation och medarbetare, vilket kanske är förklaringen till att många ledarutvecklingsprogram inte får den förväntade effekten. När vi följer upp ledarutvecklingsinsatser finns det alltid en liten andel deltagare som inte har förändrats. De har helt enkelt glidit tillbaka in i komfortzonen och leder sina medarbetare därifrån.

Det går alltså sällan att välja en eller flera ledarstilar "från hyllan", utan varje ledare måste bygga sin egen stil. Vi tillhandahåller verktygslådan, men våra adepter måste göra sig omaket att välja verktyg som passar både situationen, medarbetarna och ledaren själv. En långt gående anpassning som tar tid.

© Torbjörn Jonasson / torbjorn@ledarstilsexperten.se / 0703-31 71 17
Free Joomla! templates by Engine Templates