Logo HG 2

Grupproller enligt Belbin

Enligt Meredith Belbins forskning lyckas en grupp prestera bättre med en balanserad tillgång på olika s.k. teamroller i gruppen. En grupp med enbart högintelligenta och individuellt högpresterande personer tenderar att lyckas sämre än en grupp med medelmåttiga individer som kompletterar varandra.

Belbin beskriver ett antal teamroller som vi kan växla mellan. De flesta människor tenderar enligt Belbin att föredra en eller ett par av dessa roller och trivs bäst när de får vara i sin preferensroll.

Tillhörande svagheter betraktas normalt som tillåtna. De bör inte korrigeras eftersom det kan underminera den verkliga styrkan. Belbin definierade också otillåtna svagheter som behöver korrigeras. 

Bland grupprollerna hittar vi två ledarroller med helt olika ledarstil: Koordinatorn (Co-ordinator) och Utföraren (Shaper).

Utföraren (Shaper)

Styrkor och bidrag

Formar hur teamets ansträngningar inriktas, styr uppmärksamheten mot att sätta mål och prioriteringar och försöker införa någon form eller mönster för gruppdiskussioner och för resultatet av gruppens aktiviteter.

Utmanande, dynamisk, pådrivande. Har drivkraft och förmåga att övervinna hinder.

Tillhörande svagheter

Kan upplevas som provocerande, irriterad och dålig på att lyssna. Kan såra känslor.

Benägen till provokation. Kränker personers känslor. Två eller tre utförare i en grupp kan leda till konflikter, förvärra situationen och interna strider.

Otillåten svaghet: Kan inte rädda situationen eller be om ursäkt.

Implementeraren (Implementer)

Styrkor och bidrag

Omsätter koncept och planer till praktisk handling och verkställer överenskomna planer på ett systematiskt och effektivt sätt.

Disciplinerad, pålitlig, konservativ och effektiv. Går från idé till handling.

Tillhörande svagheter

Brist på flexibilitet, konservativ mot nya idéer.

Något oflexibel och konservativ. Sen till att reagera på nya möjligheter.

Otillåten svaghet: Försvårar medvetet förändring.

Avslutaren/sluföraren (Completer/Finisher)

Styrkor och bidrag 

Ser till att teamet så långt det är möjligt skyddas från misstag. Söker aktivt efter sidor av arbetet som kräver mer än normalt mycket uppmärksamhet och fokuserar teamets uppmärksamhet mot vad som är viktigast.

Omsorgsfull, samvetsgrann. Upptäcker fel och saker som saknas. Håller leveranstider.

Tillhörande svagheter

Benägen att oroa sig i onödan. Tveksam till att delegera arbete. Kan vara alltför pedantisk.

Otillåten svaghet: Om beteendet blir besatthet.

Lagspelaren (Team worker)

Styrkor och bidrag

Undersöker starka sidor hos övriga medlemmar (t.ex. bygga vidare på förslag), stödjer medlemmar som misslyckas, förbättrar kommunikationen inom gruppen och främjar laganda i allmänhet.

Samarbetsvillig, mild, känslig och diplomatisk. Lyssnar, bygger upp, avvärjer gnabb, lugnar.

Tillhörande svagheter

Obestämd i kritiska situationer. Blir lätt påverkad.

Otillåten svaghet: Undviker situationer som kan vara pressande.

Resursutredaren (Resource Investigator)

Styrkor och bidrag

Utforskar och rapporterar om idéer, utveckling och resurser utanför gruppen. Skapar externa kontakter som kan vara användbara för teamet och genomför eventuella följdförhandlingar.

Utåtriktad, entusiastisk, verbal. Upptäcker möjligheter. Utvecklar kontakter.

Tillhörande svagheter

Överoptimistisk. Tappar intresset när den första entusiasmen lagt sig. Kan upplevas som pratsam.

Otillåten svaghet: Sviker sina kunder

Anläggaren (Plant)

Styrkor och bidrag

För fram nya idéer och strategier med speciell uppmärksamhet på avgörande frågor och söker efter möjliga lösningar på problem som teamet konfronteras med.

Kreativ, påhittig, okonservativ. Löser svåra problem.

Tillhörande svagheter

Uppe bland molnen, benägen att förbise praktiska detaljer eller protokoll.

Otillåten svaghet: Ett alltför starkt ägarskap till sina idéer då samarbete med andra skulle ge bättre resultat.

Övervakaren/utvärderaren (Monitor/Evaluator)

Styrkor och bidrag

Analyserar problem och utvärderar idéer och förslag så att teamet är bättre rustat att fatta balanserade beslut.

Sober, strategisk och uppmärksam. Ser alla möjligheter. Rättrådig. Försiktig.

Tillhörande svagheter

Saknar drivkraft och förmåga att inspirera andra. Alltför kritisk.

Otillåten svaghet: Cynisk utan logik.

Koordinatorn (Co-ordinator)

Styrkor och bidrag

Kontrollerar hur teamet rör sig mot sina gemensamma mål genom att använda resurser på bästa sätt, se var gruppens styrkor och svagheter finns och säkerställa att vars och ens potential används på bästa sätt.

Mogen, självsäker, en god styrelsemedlem. Klargör mål, förespråkar beslutsfattande, bra på att delegera arbete.

Tillhörande svagheter

Kan uppfattas som manipulativa. Delegerar gärna arbete.

Otillåten svaghet: Tar äran åt sig av teamets arbete.

Specialisten (Specialist)

Styrkor och bidrag

Målmedveten, självgående, engagerad. Bistår med expertkunskap inom speciella områden.

Tillhörande svagheter

Bidrar på kort sikt till teamet inom sitt specialområde. Ointresserad av andras områden.

Otillåten svaghet: Ointresserad av andras problem.

 

© Torbjörn Jonasson / torbjorn@ledarstilsexperten.se / 0703-31 71 17
Free Joomla! templates by Engine Templates