Socialt hållbart ledarskap är det enda hållbara

Skriv ut

Vi lever i en tid där miljöproblem får större och större fokus. Begreppet hållbart får i skrivande stund 11 000 000 träffar på Google och den engelska översättningen sustainable får 874 000 000 träffar. Paradoxalt nog rullar livet på som vanligt och vi gör som vi alltid har gjort.

Under hösten 2020 kunde vi inte längre göra som vi alltid har gjort. Den pågående pandemin gjorde det omöjligt att träffas, så på SLU tvingades vi konvertera kursen Ledarskap och organisation till distansundervisning. Vi fick helt enkelt göra det bästa möjliga av situationen.

Vi lade därför örat mot rälsen för att känna av tidsandan, samtidigt som vi spanade framåt. Riktningen hittade vi i SLU:s devis Science and Education for Sustainable Life. Den förpliktigar och en ledarskapsutbildning på SLU måste leva upp till det.

Efter vårens utvecklingsarbete är vi nu redo att ta oss an framtidens ledarskap och har valt att kalla det Socialt hållbart ledarskap. Det blir ett ledarskap som skapas i samverkan mellan ledare och följare, där vi påverkar beteenden så att slutresultatet leder till att:

För att ett ledarskap ska kunna betraktas som socialt hållbart, krävs också att ytterligare villkor är uppfyllda:

Socialt hållbart ledarskap är ingen enkel och fristående metod. Det är ett förhållningssätt till ledarskap, människor, samhälle, företagande och miljön. De flesta ledarskapsmodeller kan tillämpas på ett socialt hållbart eller på ett destruktivt sätt. Den socialt hållbare ledaren väljer den socialt hållbara tillämpningen.

Socialt hållbart ledarskap sätter medarbetarna i fokus

Företag, myndigheter och organisationer består inte av ramar, rutiner och riktlinjer. De består av människor. Om dessa människor får rätt förutsättningar, kommer de att göra ett bra jobb och utveckla verksamheten. Om vi istället kramar sönder dem i den fåfänga jakten på effektivitet, kommer både människorna och företaget/myndigheten/organisationen att krascha.

I det socialt hållbara ledarskapet sätts medarbetarna i fokus. Det är ett ledarskap där människors inneboende drivkrafter får blomma och komma till sin rätt. Det låter kanske högtravande, men det finns en direkt koppling till lönsamhet, resultat, måluppfyllnad och hållbarhet.

Historiskt har ledarskap ofta handlat om att pressa människor till prestation, för att skapa vinster åt ägarna. Det har ibland lett till överdriven målstyrning, även i den offentliga sektorn, som många gånger har stressat sönder de anställda. Både medarbetare och ledare.

Den generation som kommer ut på arbetsmarknaden idag (2021), kommer inte att acceptera detta. De kommer att vara noggranna när de väljer ledare och i deras sociala nätverk kommer ryktena om dåliga arbetsplatser att spridas snabbt. Framtidens vinnare är troligen företag/myndigheter/organisationer som sätter de anställdas välbefinnande först, utan att göra avkall på måluppfyllnad och miljöaspekter.

Är det vetenskapligt förankrat?

Vet vi att detta förhållningssätt fungerar? Svaret på den frågan är ”nja”. Baserat på den kunskap vi har fungerar det, men det är inte helt enkelt att bevisa det. Mycket av det som skrivs om ledarskap i litteraturen baseras på erfarenhet och sunt förnuft. Någon har observerat samband och formulerat dem som mer eller mindre användbara råd om ledarskap.

De flesta teorier om ledarskap har därför både förespråkare och kritiker. Det är nämligen mycket svårt att studera en viss typ av ledarskap och med säkerhet koppla ledarskapet till ett visst utfall eller resultat. Dels finns det knappast någon som utövar ett ledarskap precis som det beskrivs i läroböckerna. Dels påverkas människors beteenden av mycket mer än ledarskapet.

Är detta sätt att se på ledarskap något unikt? Nej, eller det borde inte vara det. Alla skriver säkert under på att människor ska må bra, företag ska gå med vinst och planeten ska läka. Men det är tämligen säkert att det inte fungerar så i praktiken överallt.

I nuläget får vi se socialt hållbart ledarskap som en filosofi eller ett förhållningssätt när vi utövar ledarskap. Det tillför inga nya motivationsteorier eller ledarstilar, men det ger oss en ram för hur vi tillämpar gammal kunskap på ett socialt hållbart sätt.


Är du intresserad av socialt hållbart ledarskap eller av social hållbarhet i allmänhet finns det kunskap att hämta på SLU:s utbildningar Socialt hållbart ledarskap och Social hållbarhet i arbetsliv, företagande och samhälle