Logo HG 2

Jag saknar det goda samtalet om ledarskap där idéerna får flöda fritt

I ett gott samtal utbyts idéer medan olika aspekter studeras ur många vinklar. Det är först när argument som talar för och emot stötts och blötts om och om igen, som man kan börja skönja ljuset. Så har det varit och så borde det vara, men den klassiska retoriken förefaller vara död. Numera lyser argumenten med sin frånvaro och komplexa sammanhang förenklas in absurdum.

Den ädla konsten att förmedla tankar i ord, samtidigt som åhörarna faktiskt lyssnar, verkar vara bortglömd. Det sköna talet som väcker insikter till liv, har fördummats och förenklats till korta twitterflöden och urvattnade checklistor. Det är som om kunskap inte längre springer ur reflektion och begrundan, utan ska tillskansas i punktform. Ingen orkar tänka, ingen orkar tala och ingen orkar lyssna. Ett mörker av ignorans sänker sig över världen och vi märker inget.

De diskussioner om ledarskap som bedrivs i sociala medier består av korta påståenden, utan argument eller seriös förankring. Ibland poppar det upp försök till förankring i det man kallar "forskning" eller ännu värre "vetenskapligt belagt". Vilken denna forskning eller vetenskap skulle vara är det ingen som verkar ha riktig koll på. Nu börjar jag låta gnällig, men jag saknar det djupa samtalet där deltagarna inte med dårars envishet upprepar sina respektive mantran.

Jag har studerat ledarskapsmodeller i teori och praktik de senaste 13 åren. Det finns saker att hämta i alla olika modeller och det finns saker att ifrågasätta. Det som binder samman alla tankar om ledarskap är ordet "beteende". Enda anledningen att utöva ledarskap är att vi vill påverka beteenden. Redan här vet jag att många får rysningar, för att påverka beteenden betraktas som manipulation och det är fult.

Men jag är beredd att att ta diskussionen här och nu. Visa mig en ledarskapsmodell och jag ska bevisa att den i slutändan enbart handlar om att påverka beteenden. Jag ska också argumentera för att modellen inte är fristående från andra modeller och att den ensam inte räcker för att utöva ett fullödigt ledarskap. Diskussionen tar vi på LinkedIn eller på Facebook.

Det är min förhoppning att du ska inse att det inte räcker med 1 ledarskapskurs eller 1 ledarskapsbok. Att påverka andras beteenden är en process av livslångt lärande.

© Torbjörn Jonasson / torbjorn@ledarstilsexperten.se / 0703-31 71 17
Free Joomla! templates by Engine Templates