Jag är intresserad av jobbet men vill inte göra ditt test

Skriv ut

Hej potentielle arbetsgivare!

Du och jag har precis börjat närma oss varandra. Kanske kommer vi att gilla den här nya bekantskapen och påbörja en framtid tillsammans. Kanske funkar det inte. Vi får se.

Jag tycker att det är spännande och lite nervöst, men det är ju inte så lätt för dig heller. Du vill inte rekrytera fel, så därför har du skickat mig några länkar till test som du vill att jag ska göra. Det kanske verkar märkligt, men jag kommer inte att göra dessa test och jag ska förklara varför. 

En rekryteringsprocess är ömsesidig, men du kommer att ha tolkningsföreträde. Dina förutfattade meningar om vilka testresultat som är bra eller dåliga kommer att påverka min framtid. Det är inte vad jag skulle kalla för ömsesidigt.

En annan anledning till min ovilja att göra testen är att jag inte anser att de är relevanta. 

Det brukar komma två länkar, varav den första leder till en personlighetsprofilering. Jag har arbetat med sådana, bl.a. MBTI och DISC, under mer än 10 år och jag har aldrig sett några tecken på att en viss personlighetstyp skulle göra ett visst arbete bättre än någon annan. Visst verkar det finnas en viss överrepresentation av vissa profiler i vissa yrken, men det betyder inte att prestationsförmågan skulle vara bättre. Det kan mycket väl vara så att vissa yrken formar vissa beteenden och att det är det vi ser i profileringen.

Den andra länken är ofta ett test på kognitiv förmåga, som påminner om Mensatest. Det gäller att vara duktig på mönsterpassning. Ibland är det ett språkförståelsetest där man prövar förmågan att vaska fram information ur en text. Båda typerna av test görs under tidsbegränsning och det är här det blir fel.

Jag har nämligen märkt att jag med åren tänker långsammare. Det är som om hjärnan har mer information och kunskap att använda när mönster eller texter ska analyseras och att det därför tar längre tid att processa än när jag var 40 år (för 20 år sedan). Tidspressen stressar mig och gör att jag inte kan prestera maximalt. Men varför göra den här typen av test under tidspress? Jag söker inte ett jobb som stridspilot eller flygledare, då hade jag förstått behovet. Jag söker ett jobb där jag ska hantera stora mängder information, men har rimlig tid på mig att processa den. Det är en situation där jag får använda mitt intellekt maximalt utan en klocka som tickar.

Du får gärna be mig lämna arbetsprover, göra en föreläsning, skriva en rapport eller driva en workshop. Min blogg på www.ledarstilsexperten.se säger en del om min språkliga förmåga. Jag har gott om referenser du kan ringa. Inga problem, men jag ställer inte upp på personlighetsprofileringar och tidspressade test. De kommer inte att ge dig en sann bild av vad jag kan åstadkomma.