Logo HG 2

Tuckman

Tuckman har formulerat en modell för att beskriva gruppers utveckling som i stort överensstämmer med både FIRO och Wheelan.

Den gör sig bäst på engelska:

 1. ”Forming” — när gruppen bildas och medlemmarna tar ställning till om de vill vara med. Det råder en artig och ytlig stämning.

2. ”Storming” — när man börjar ana underliggande olikheter. Medlemmarna börjar bekänna färg och ta plats.

3. ”Norming” — när medlemmarna börjar acceptera varandra och det är klart vilken roll var och en har i gruppen. Man är överens om de gemensamma målen.

4. ”Performing” — när gruppen arbetar målinriktat och har lämnat turbulensen bakom sig. Medlemmarna bryr sig om varandra.

 


 
Tags:
© Torbjörn Jonasson / torbjorn@ledarstilsexperten.se / 0703-31 71 17
Free Joomla! templates by Engine Templates