Logo HG 2

Susan A. Wheelan

Susan A. Wheelan har ägnat många år åt att forska på gruppers utveckling och hon föreslår en modell som ligger mycket nära FIRO. Enligt Wheelan kan grupper fastna i ett stadium under en längre period och de kan också pendla fram och tillbaka mellan olika stadier. Det kan underlätta för medlemmarna i en grupp att ha kunskap om gruppdynamik och gruppers naturliga utvecklingsstadier. Om gruppen inte fungerar perfekt direkt så är det inget misslyckande. De oundvikliga intressemotsättningar som uppstår under en grupps utveckling är naturliga, så gruppens medlemmar kan med gott samvete luta sig tillbaka och njuta av resan även om det stormar.

Wheelans faser eller stadier benämns enligt följande:

Tillhörighet och trygghet

I det första stadiet är gruppmedlemmarna beroende av den utvalde ledaren. De oroar sig för trygghet och de strävar efter att känna tillhörighet till gruppen. Medlemmarna fogar sig gärna efter ledarens planer och förväntar sig att denne ska fatta alla beslut. Det verkar vara viktigare att bli accepterade av andra än att engagera sig i den egentliga uppgiften.

Opposition och konflikt

På det andra stadiet försöker gruppen frigöra sig från sitt beroende av ledaren. Medlemmarna strider om gruppens procedurer och mål. I detta stadiet är konflikter oundvikliga, men de behöver inte vara farliga. Konflikter är nödvändiga för att gruppen så småningom ska utveckla tillit och ett klimat där det är riskfritt att uttrycka avvikande åsikter.

Tillit och struktur

Den grupp som klarar av att ta sig igenom de oundvikliga konflikterna i föregående stadium kommer att nå ett läge som kännetecknas av ökande tillit och en vilja att samarbeta. Det läggs mindre tid på att bevaka den egna positionen i gruppen och det blir mognare förhandlingar om roller, organisation och procedurer. Gruppens uppgift får en mer framträdande roll.

Arbete och produktivitet

En grupp i fjärde stadiet kännetecknas av att gruppens produktivitet och effektivitet är intensiv. Gruppen, som nu kan kallas ”team”, kan fokusera och lägga ner tid på måluppfyllelse och genomförande av uppgifterna. Wheelan uppmanar till tålamod och betonar att det tar minst ett halvår att utveckla ett högpresterande team.

Tags:
© Torbjörn Jonasson / torbjorn@ledarstilsexperten.se / 0703-31 71 17
Free Joomla! templates by Engine Templates