Logo HG 2

Det är inte farligt att ha olika åsikter

Det är inte farligt att ha olika åsikter! Olika åsikter är inget annat än olika syn på hur framtiden ska se ut och hur vi ska ta oss dit.

Om jag har en åsikt och du har en annan, är det stor risk att vår dialog byts ut mot två monologer. Vi försöker överbevisa varandra, istället för att ta in den andres idéer.

Ingen alternativ text angiven för den här bilden

Det är ganska märkligt att den första reaktionen på mothugg eller tvivel är att du skruvar upp volymen en aning och upprepar det du redan sagt. För visst kan det vara så att opponenten inte hörde vad du sa första gången och därför opponerar sig. Nästa steg är att du reser dig upp, lutar dig över den andre, ökar volymen ytterligare och upprepar budskapet. Funkar kanske inte jättebra.

Nej, jag håller med om att den här beskrivningen inte stämmer in på dig, men vi vet ju båda vem vi pratar om. Eller hur?

Många gånger är det bara vägen framåt vi är oense om, för vi är överens om målet. Ändå blir vi upprörda, arga och irriterade när vi möts av mothugg. Varför är det så?

Kanske löser intressemotsättningar ut djupt liggande rädslor för att bli utesluten ur flocken. Det var en gång lika med en dödsdom. Kanske sliter motpartens argument i våra värderingar. De värderingar som orubbligt talar om för oss vad som är rätt och vad som är fel. Värderingar som är inympade i oss sedan unga år och som vi aldrig ifrågasätter. Den som inte delar mina värderingar måste ju per definition ha fel.

Byt taktik

Vad händer om du istället för att tänka att "jag har rätt och du har fel", lägger alla alternativ på bordet och begrundar dem tillsammans med motparten? Vad talar för och vad talar emot respektive förslag? Då kanske ditt förslag inte är det bästa trots allt.

Om du bestämmer dig för att bevisa motpartens tes och motbevisa din egen, kanske du ser saken i ett annat ljus. Kan du övertyga motparten om att göra samma övning, kanske ni kan närma er varandra.

Det kan vara bra att emellanåt påminna sig om att värderingar, d.v.s. det du tycker är rätt eller fel, alltid är inlärda. De kommer från den närmsta familjen och påverkas av den omgivande kulturen. Det är ett oskrivet regelverk som underlättar social samverkan. När två värderingssystem kolliderar slår det gnistor. 

I det ena värderingssystemet är barnäktenskap rätt och i det andra är det fel. Det hjälper inte att hamra de egna värderingarna i huvudet på motparten. Ingen kommer att ändra sig. Ta istället ett steg tillbaka och titta på argumenten för och emot. Barnäktenskap säkrar flickans försörjning OCH berövar henne hennes barndom. Vilket är viktigast? Arrangerade barnäktenskap knyter band mellan släkter OCH skapar en ojämn könsmaktsordning. Vilket är viktigast.

Konflikt 4

Vill du arbeta mot barnäktenskap så räcker det inte med lagstiftning. Du måste i det här exemplet hitta alternativa sätt att säkra flickans försörjning och knyta band mellan släkter. Först då kan du långsamt tränga igenom den barriär som olika värderingar innebär. (Använd inte detta resonemang till att diskutera barnäktenskap, för det är bara ett exempel.)

Byt mindset

Så mitt råd är att du slutar betrakta intressemotsättningar och olika åsikter som personliga förolämpningar. Du blir aldrig kränkt av andras åsikter. Du får bara ytterligare ett sätt att se på världen eller på en situation. Ta ett steg tillbaka och begrunda. Våga tillåta dig den otänkbara tanken att du kan ha fel. Känns det obehagligt så tänk att du har rätt men att motparten har mer rätt. Den här gången.

© Torbjörn Jonasson / torbjorn@ledarstilsexperten.se / 0703-31 71 17
Free Joomla! templates by Engine Templates