Logo HG 2

Humant ledarskap

Jag hjälper chefer, företag och organisationer att utveckla ett humant ledarskap. Allt bygger på min orubbliga tro på att bra ledare leder medarbetarna som de vill bli ledda.

Det finns ingen enhetlig och allmänt accepterad definition av ”ledarskap”. Dock verkar allt som skrivs om ledarskap och alla modeller som lyfts fram, handla om samma sak. Nämligen att påverka människors beteenden.

Ledarskap handlar om att påverka människors beteenden.

Med denna avskalade definition av  ledarskap, kan vi studera ledarskap genom att försöka förstå vilka ledarbeteenden som ger ett visst beteende hos följarna. Vi kan utveckla metoder för ledarskap och vi kan förfina vårt sätt att påverka. Tyvärr öppnar detta också upp för destruktiva metoder som skadar och förstör. Det finns en moralisk aspekt som vi inte kan blunda för. Ledarskap ska inte vara destruktivt och det är här det humana ledarskapet kommer in.

För att ett ledarskap ska kunna betraktas som humant, krävs att några villkor är uppfyllda:

  • Den som blir ledd är medveten om att ledaren utövar beteendepåverkan (annars kallar vi det manipulation)
  • Den som blir ledd accepterar att ledaren utövar beteendepåverkan (annars kallar vi det tvång)
  • Ledarskapet får inte vara destruktivt och resultera i skador (men ledare och ledd behöver inte alltid vara överens)
  • Ledaren utövar ett ledarskap (har en ledarstil) som medarbetaren accepterar och uppskattar

Humant ledarskap är ingen enkel och fristående metod. Det är ett förhållningssätt till ledarskap och till människor. De flesta ledarskapsmodeller kan tillämpas på ett humant och på ett destruktivt sätt. Den humana ledaren väljer den humana tillämpningen.

Humant ledarskap sätter medarbetarna i fokus

Företag, myndigheter och organisationer består inte av ramar, rutiner och riktlinjer. De består av människor. Om dessa människor får rätt förutsättningar, kommer de att göra ett bra jobb och utveckla verksamheten. Om vi istället kramar sönder dem i den fåfänga jakten på effektivitet, kommer både människorna och företaget/myndigheten/organisationen att krascha.

I det humana ledarskapet sätts medarbetarna i fokus. Det är ett ledarskap där människors inneboende drivkrafter får blomma och komma till sin rätt. Det låter kanske högtravande, men det finns en direkt koppling till lönsamhet, resultat och måluppfyllnad.

Historiskt har ledarskap handlat om att pressa människor till prestation, för att skapa vinster åt ägarna. Det har lett till överdriven målstyrning, även i den offentliga sektorn, som många gånger har stressat sönder de anställda. Både medarbetare och ledare.

Den generation som kommer ut på arbetsmarknaden idag, kommer inte att acceptera detta. De kommer att vara noggranna när de väljer ledare och i deras sociala nätverk kommer ryktena om dåliga arbetsplatser att spridas snabbt. Framtidens vinnare är företag/myndigheter/organisationer som sätter de anställdas välbefinnande först.

© Torbjörn Jonasson / torbjorn@ledarstilsexperten.se / 0703-31 71 17
Free Joomla! templates by Engine Templates