Logo HG

Din ledarstil påverkar mer än du tror

Det har gjorts oräkneliga försök att utröna vad som är den effektivaste ledarstilen. Begreppen som snurrar är t.ex:

 • Auktoritär och demokratisk.
 • Relations- och uppgiftsorientering.
 • Styrande och stödjande beteende.
 • Detaljkontroll kontra målstyrning.
 • Statiskt rigid kontra kreativt flexibel.
 • Människa som maskin kontra människa som tänkande, ansvarstagande och kännande.
 • Kontroll av människor kontra kontroll av processer.

Olika författare och forskare förespråkar olika synsätt, men den gemensamma nämnaren tycks vara situationsanpassning. Beroende på situationen och omständigheterna ska den effektive ledaren anpassa sin ledarstil för att uppnå bästa resultat. Ibland är det rätt att peka med hela handen och ibland är det rätt att föra dialog. Fel ledarstil i en viss situation kan förvärra en konflikt.

Ahrenfelt & Berner listar negativa ledarbeteenden som skapar konflikter i organisationer:

 • Kryp-och-ryt-ledaren, som kryper, bugar och bockar uppåt och gapar, ryter och är burdus nedåt i organisationen.
 • Den passive ledaren, som mestadels sopar problem och konflikter under mattan.
 • Låt-gå-ledaren, som låter alldeles för mycket problem och möjligheter passera och som verkligen skulle behöva lite mer slående-i-bordet-mentalitet.
 • Pensionären, som nått sitt mål och är nöjd och glad över det och vill ha det lugnt omkring sig. Fenomenet kan uppträda även i 35-årsåldern.
 • Härska-och-söndra-ledaren, som njuter av striden under honom, eftersom han upplever en stark känsla av makt.
 • Eremiten, som aldrig lämnar sitt rum eftersom hans eget arbete är så viktigt och eftersom han arbetar så hårt. Att han/hon går miste om styrning och uppföljning av medarbetarnas arbete bekommer honom/henne inte. Han/hon gör minsann ett bra jobb!

Trots allt som sagts om ledarens ansvar för att hantera konflikter, så ingår det också i ledarens ansvar att våga skapa konflikter. De flesta beslut som berör medarbetare innehåller en potentiell konflikt. Det finns nästan alltid någon som har en avvikande syn på ett beslut och därmed uppstår en konfliktsituation. Företag är inga demokratier men en klok ledare förankrar sina beslut och låter berörda medarbetare vara med i besluten.

 


 
© Torbjörn Jonasson / torbjorn@ledarstilsexperten.se / 0703-31 71 17
Free Joomla! templates by Engine Templates