Logo HG

Ledarskapets humana sida, ju-jutsuversionen

21 barn stod uppställda på ju-jutsumattan. Den yngste var 6 år gammal och den äldste var 8 år. Min uppgift som instruktör var att lära dem ju-jutsuns grunder. Jag startade den första övningen och fick min första aha-upplevelse den dagen. Det här med höger och vänster var tydligen ganska svårt.

"Stå på höger ben", sa jag. Hälften ställde sig på höger ben och hälften på vänster. "Höger ben är det ben som är närmast fönstret", försökte jag. Då skiftade hälften av barnen som stod på höger ben till vänster ben. "Stå på ett ben", sa jag. Det fungerade.

Veckan efter försökte jag en ny metod. Alla fick sätta gummiband runt höger fotled. "Stå med höger fot längst fram", sa jag. Det blev lite slumpartat även denna gång. "Stå med gummibandsbenet längst fram", sa jag. Det blev ganska bra. Ungefär 80% rätt. En av mina elever sa "jag har tappat mitt gummiband". Omöjligt, tänkte jag och det var det också. Gummibandet satt där det skulle, men byxbenet täckte det. Ungar är fantastiska.

Efter andra ju-jutsupasset började jag ompröva min instruktörsroll. Kanske var jag inte där för att lära barnen ju-jutsu. Kanske var jag där för att locka fram varje elevs unika potential, vilken den nu var. Hur skulle jag utforma träningen med den ansatsen? Det var ju trots allt ju-jutsu vi ägnade oss åt på klubben.

Första steget blev att sänka min egen ambitionsnivå. Jag halverade antalet tekniker som jag hade lagt i terminsplanen. Det var ju inte jag som skulle visa hur duktig jag var i slutet av terminen. På uppvisningen/graderingen är det barnen som ska glänsa, inte instruktören.

Andra steget var att koppla min framgång till barnens glädje. Så länge barnen tycker det är kul och givande att vara med, ska jag vara nöjd. Jag har lyckats om barnen fortsätter träna ju-jutsu även nästa termin.

Varje barn kommer att göra sitt bästa på uppvisningen i slutet av terminen, det är jag övertygad om. Skulle det dessutom likna ju-jutsu är det en bonus, men inget krav. Min målfokusering och önskan att prestera på topp, ska inte få kväva barnens glädje och utveckling.

Det hade aldrig gått på ett företag

Om jag hade tillämpat mitt synsätt i ett företag eller i en myndighet, hade jag kunnat få problem med överordnade chefers målfokus. Sitter man fast i en rigid struktur, är det svårt att minska eller förändra ambitionsnivån. Om jag inte levererar "rätt" resultat, stänker det på överordnade. Då räcker det inte att leverera "ett" resultat, även om det är ett bra resultat enligt mitt tycke.

Men jag måste ställa mig frågan om chefer på företag och myndigheter ser sig själva som ett redskap för att medarbetarna ska må bra och utvecklas? Utövar de ett humant ledarskap, där medarbetarna kommer först? Jag tror inte det.

Visst finns det humana chefer, men jag tror att de är i minoritet. Skulle jag fråga chefer om de utövar ett humant ledarskap, blev svaret alldeles säkert "ja". Samma fråga till medarbetarna skulle nog få ett annat utfall.

I det humana ledarskapets natur ligger att medarbetarna står i fokus. De kommer före kundnytta, medborgarnytta och ägarintressen. Det innebär inte att de sistnämnda är oviktiga. Självklart ska vi leverera resultat, tillväxt och lönsamhet. Men vi ska göra det genom att sätta medarbetarna främst. Då får vi resultat på köpet.

Om vi vill utöva ett humant ledarskap på riktigt, måste vi ompröva ganska många myter. En sådan är myten om målstyrning. Enligt den myten kan vi styra verksamheten genom att sätta mål för de anställda. Får de bara ett mål att sträva emot, kommer deras inneboende målfokus att leda dem i rätt riktning. Det är inte riktigt så enkelt.

Vårt inbyggda målfokus

Jag kan hålla med om att de flesta människor verkar ha ett inneboende målfokus, som påverkar deras beteenden. Men det gäller bara mål som de själva väljer. De är inte ett dugg fokuserade på att nå mål som andra hittar på.

För en tid sedan blev jag utmanad att spela en bordtennismatch med en kollega. Hon ville verkligen vinna och jag kunde se i hennes ögon att det var viktigt. Jag hade ett annat mål, som var lika viktigt för mig. Jag ville inte börja svettas. Vi var båda lika målfokuserade, men med helt olika påverkan på våra beteenden.

Att fortsätta trycka ner lönsamhets- och tillväxtmål på medarbetare som inte går igång på dem, är tämligen meningslöst. Istället måste vi förstå medarbetarnas mål och drivkrafter och använda oss av dem. Låt mig återvända till ju-jutsun för att belysa vad jag menar.

Under uppvärmningen i barngruppen tränar vi bland annat balans. Ett sätt är att långsamt gå på tå med armarna över huvudet. Vi går från ena sidan av lokalen till den andra. En del barn är så tävlingsinriktade att de springer för att komma först. Hur ska jag sänka deras tempo genom att arbeta med deras inneboende målfokus? Ganska enkelt. Det är bara att säga "sist över vinner". Då rör sig till synes speedade barn i snigeltempo.

Har barnen svårt att stå stilla när jag instruerar, kan jag välja den disciplinära vägen och tvinga dem att stå stilla. Jag kan också välja den humana vägen och bygga in rörelse i instruktionsfasen. Det är svårare för mig, men bättre för barnen. Valet är enkelt om jag betänker varför jag är där. Träning på barnens villkor.

Samma syn tillämpat på arbetsplatsen möter ibland motstånd bland chefer. "Vi måste ha mål", säger de. "Varför?", frågar jag. "Annars vet vi ju inte vad vi ska åstadkomma", svarar de. "Det vet ni väl", säger jag, "ni ska tillverka mojänger". Det brukar ta en stund innan polletten trillar ner och chefen förstår att det är hen som behöver mål, inte medarbetaren. Jo, det kanske medarbetaren också behöver, men inte samma mål. Genom att förstå det har chefen tagit första steget mot att utöva ett humant ledarskap.

Om mina ju-jutsuelevers mål är att bli av med springet i benen, måste jag hantera det samtidigt som jag lär dem självförsvar. Barnens egna mål kommer alltid att vara viktigare för dem än mina mål. Genom att förstå det har jag tagit första steget mot att bli en human instruktör.

 

© Torbjörn Jonasson / torbjorn@ledarstilsexperten.se / 0703-31 71 17
Free Joomla! templates by Engine Templates