Logo HG 2

Jobba mindre och få mer gjort

Första dagen efter sommarsemestern. Vädret är grått och regnigt, så det känns inte så tungt att börja igen. Det känns faktiskt ganska skönt att vara igång. Även om konsultlivet är en osäker tillvaro, så överväger fördelarna. Jag får arbeta med det jag tycker är kul och som ger energi. En ibland orolig men oftast ganska stressfri tillvaro. Alla har det tyvärr inte så.

Jag hör människor berätta om arbeten där tiden aldrig räcker till och där man aldrig hinner göra något ordentligt. Det är människor med viktiga arbeten som lärare och sjuksköterskor. Människor som tillför betydligt mer till samhället än vad jag gör. En vän som gick in i väggen för en tid sedan berättar om ett jobb där kraven vida överstiger det som är möjligt att uppnå. Lösningen på alla dessa människors ohållbara arbetssituation tycks vara mer/fler resurser.

I samma ögonblick som lösningen är att skaffa fler resurser, tror jag att man har missat något väsentligt. Dels är det svårt i en pressad ekonomisk situation. Dels tar det inte hand om det grundläggande, strukturella problemet: vi prioriterar för dåligt och tar inte konsekvenserna av denna prioritering.

Låt mig ta läraryrket som exempel. Om vi ställer krav på lärarna att undervisa, dokumentera, sätta betyg, vara närvarande för föräldrar, hantera barn med diverse diagnoser och mycket mycket mer, så kan det ju bara bli övermäktigt. Om vi istället skulle skala bort allt utom det viktigaste, d.v.s. undervisning, så kanske situationen blir annorlunda.

Jag vet att jag förenklar för mycket, men om vi jobbade lite mindre så skulle vi kanske få mer gjort. Eller lite mjukare formulerat: om vi bara gjorde det mest nödvändiga, så kanske det skulle vara tillräckligt bra.

Kvinnor i bekantskapskretsen som har gått ner till sex timmars arbetsdag för att får mer tid över till barnen (tyvärr hör jag bara detta från kvinnor), berättar att de får lika mycket gjort på jobbet som när de arbetade heltid. De arbetar effektivare och orkar vara fokuserade hela arbetsdagen. Varför ska vi hålla fast vid en arbetstid på åtta timmar, som i grunden bara är ett mänskligt påhitt? Låt oss hitta på ett nytt mått.

Under min tid som kvalitetschef på ett IT-företag skapade jag massor med arbete åt mig själv och åt andra, utan att egentligen tillföra någon som helst kundnytta. Kontroller, rutiner, revisioner och korrigerande åtgärder avlöste varandra. Någon högt upp i organisationen hade bestämt att vi skulle arbeta processorienterat enligt ett ISO-certifierat kvalitetssystem. Bra i teorin, men onödigt byråkratiskt i praktiken. Idag skulle jag inte gjort på samma sätt.

Så upp på barrikaderna och ifrågasätt allt onödigt arbete som lastar ner dig. Gör det nödvändigaste på den arbetstid du har till förfogande och låt inte det andra stressa dig. Allt arbete som du ägnar dig åt, är det någon som har hittat på. Då går det rimligen också att hitta på motsatsen.

Tags: ,
© Torbjörn Jonasson / torbjorn@ledarstilsexperten.se / 0703-31 71 17
Free Joomla! templates by Engine Templates