Logo HG 2

Är teambuilding bluff? Vi arbetar ju nästan aldrig i riktiga team.

Det kan vara korkat att såga av den gren man sitter på eller att bita den hand som föder en. Jag får en del av min inkomst från olika teambuildingaktiviteter och när jag hävdar att det är bluff, så kanske jag skjuter mig själv i foten. Nu ägnar jag mig inte åt att bluffa mina kunder eller åt att leda dåliga övningar. Under mina teambuildingövningar lär deltagarna känna både sig själva och sina arbetskamrater på djupet. Det jag menar är att teambuilding inte med automatik gör att arbetet flyter på bättre, för i praktiken arbetar vi väldigt sällan i team.
 
Min definition av teamarbete är att ett antal människor arbetar tillsammans för att nå ett mål. Men det räcker inte med det för att kvalificera jobbet som teamarbete. Medlemmarna i teamet ska dessutom vara så beroende av varandra att den ene inte kan utföra sitt arbete om inte övriga teammedlemmar gör sitt.
 
Nyckelordet är alltså beroende och då menar jag verkligen beroende. Inte det beroende som innebär att ett tidigare processteg måste vara utfört för att jag ska kunna göra mitt jobb. Det kräver inte teamarbete utan bara en viss form av processtyrning och kanske samplanering. 
 
Låt mig ge ett övertydligt exempel. Två personer som bär en planka, som är för lång och för tung för en person att bära, utför ett teamarbete. De måste samverka under hela processen för om den ene släpper, så kan den andre inte lyckas med sin uppgift. Två personer som bär var sin planka utför inget teamarbete. Visserligen kanske båda plankorna måste bäras fram för att en tredje person ska kunna slutföra bygget, men det är inget teamarbete. Det är samplanerat ensamarbete.
 

Vi behöver relationsbygge mellan individer mer än vi behöver teambuilding

 
Så när jag kallas in för att skapa teamkänsla, är det ofta något annat än teambuilding man behöver. Det är egentligen relationsbygge man borde ägna sig åt. I ett team finns det n*(n-1)/2 relationer, där n = antalet personer i teamet. Ett team på 10 personer har alltså 45 relationer som ska fungera. Vad är sannolikheten för att alla dessa relationer fungerar friktionsfritt? Öka teamstorleken till 15 personer så är vi uppe i 105 relationer. Det borde öppna upp för kärlek, vänskap och hat i ett och samma team.
 
Men hur är det med ledningsteam? De måste väl fungera som ett team? Nej, mycket sällan enligt min erfarenhet. Det ledningsgruppen ska vara bra på  som team är att genomföra ledningsgruppsmöten. Övrig tid är det ett antal personer som ska fungera tillsammans i sina inbördes relationer, men det är inte teamarbete.
 
Nu finns det säkert en och annan projektledare som vill hävda att projekt är teamarbete. Nja, skulle jag svara på det. Många projekt styrs av en projektledare som fördelar arbetsuppgifter som sedan utförs enskilt. Visst finns det undantag, men jag tror att 80% av arbetet i projekt är synkroniserat och samplanerat ensamarbete, inte teamwork.
 
Ska vi då lägga ner all teambuilding och krypa in i var sin håla? Nej, det tycker jag inte, men vi ska tänka om och fokusera mer på de enskilda relationerna och mindre på teamet som helhet. Kombinera de gemensamma övningarna med möjligheten att lära känna arbetskamraterna en och en. Våga öppna upp och lära känna varandras behov, styrkor och svagheter på djupet. Intervjua varandra och utforska varandras erfarenheter och drömmar. Det är en längre och tyngre resa för teamets medlemmar, än att tillbringa en eller ett par dagar i grupp tillsammans med en konsult. Men utveckling och relationsbyggande tar tid och måste få utrymme.
 
Nu har jag sågat av grenen jag satt på, tuggat på den hand som föder mig och skjutit mig själv i foten. Shit happens!
© Torbjörn Jonasson / torbjorn@ledarstilsexperten.se / 0703-31 71 17
Free Joomla! templates by Engine Templates