Skrota "corporate bullshit"-värdeorden och fokusera på beteenden

Skriv ut

Vi var 20 personer som skulle fördjupa oss i företagets värdeord. Åtta ord, skrivna på engelska, som på något sätt skulle förmedla företagsledningens bild av vad vårt företag stod för. Min uppgift var att leda indoktrineringsprocessen, förlåt...jag menar leda workshopen.

Jag delade in gänget i smågrupper som fick reflektera över varje värdeord och skriva ner vad de innebar i praktiken. Ett av värdeorden var "honesty" och det är kanske ett rimligt värdeord i teorin. Men vad innebär det i praktiken? Jag kommer inte ihåg exakt vad deltagarna kom fram till, men det handlade om att tala sanning och att vara ärlig. Ett annat värdeord var "trust" som deltagarna tolkade om som att vi skulle kunna lita på varandra.

Jag var vid tillfället för workshopen relativt oerfaren inom området företagsretorik, eller uttryckt på engelska "corporate bullshit", så jag tog åt mig värdeorden med hull och hår. Det var inte förrän flera år senare som jag hade modet och kunskapen att våga ifrågasätta dessa heliga värdeord. Jag märkte nämligen att de åtta värdeorden inte hade någon som helst påverkan på mina eller mina kollegors beteenden. De var bara tomma ord som såg bra ut i företagets marknadsföring.

Vi kan ju återvända till värdeordet "trust". I praktiken litade inte företagsledningen på medarbetarna, utan byggde upp omfattande system för uppföljning och rapportering. När värdeorden och det faktiska agerandet inte stämmer överens, så vinner det faktiska agerandet. Vi lärde oss att kontrollera, kontrollera och kontrollera igen. 

Värdeordet "honesty" är ju ganska märkligt även det. Vad skulle vara alternativet? Jag testade det värdeordet några gånger och levererade kritik till en av de högre cheferna i företaget. Reaktionen blev inte "tack för feedbacken" utan en rejäl avhyvling tre månader senare när jag missade en aktivitet i ett projekt. Jag lärde mig att ärlighet inte var uppskattat av alla.

Arbeta med företagets verkliga värdegrund

Problemet med värdeord kommer när de är konstruktioner som trycks ner uppifrån, utan förankring i det jag kallar företagets verkliga värdegrund. Det finns nämligen en sådan på alla arbetsplatser. Den verkliga värdegrunden efterlevs genom grupptryck. Vi ser hemska och talande exempel i kölvattnet efter #metoo-kampanjen. Värdeorden säger kanske "samarbete" och "tolerans", medan den verkliga värdegrunden säger att unga kvinnor ska låta sig tafsas på av äldre män och gilla läget.

Jag skulle vilja att företag och organisationer vågade skrota värdeorden och börja om. Gör en kartläggning av den verkliga värdegrunden och bestäm sedan om den är acceptabel eller om den behöver ändras. Strunta i de högtravande klyschorna och börja prata om vilka beteenden vi vill se och vilka vi vill ha bort. Jag vet att det finns företag och organisationer som gjort precis så, men min bild är att de tillhör en minoritet.

Tags: , , ,