Logo HG

"Du chefen, det här jobbet är så tråkigt att du kan glömma snacket om inre motivation. Jag jobbar enbart för pengarna."

Jag har studerat människor med makalöst tråkiga jobb. De har så tråkiga jobb att jag skulle ruttna ihop redan första dagen. När jag frågar de här människornas chefer hur de motiverar dem, så får jag nästan alltid samma svar: "De får ju lön.".

Väl medveten om att "tråkig" är ett subjektivt begrepp, frågar jag sedan människorna med de tråkiga jobben varför de jobbar på det här stället. Jag får nästan alltid samma svar: "Kamratskapet, arbetskamraterna, stämningen.".

Cheferna på dessa arbetsplatser tror att det enda påverkansmedel de har är regler, kritik och pengar. I själva verket sitter de på ett av de kraftfullaste påverkansmedel vi känner till, nämligen vårt medfödda behov av social gemenskap med andra människor.

Enligt den klassiska behovspyramiden, skapad av Abraham Maslow på 1940-talet, måste vi tillgodose ett underliggande behov innan vi kan gå till nästa nivå. I den översta nivån kan den inre motivationen flöda fritt. I de två underliggande är vi mer beroende av yttre motivation, d.v.s. respons ifrån gruppen. Om det är svårt att nå självförverkligande i jobbet, behöver vi ta till något annat. Ledarskapstricket är att skapa en arbetsmiljö som har rikliga möjligheter till socialt utbyte mellan arbetskamraterna.

Se till att alla har en kompis på jobbet och att arbetsmomenten organiseras så att man kan arbeta tillsammans. I en fabrik kan det handla om att flytta en maskin eller att göra små förändringar i arbetsrutinerna. På kontoret kan vi skapa naturliga mötesplatser, t.ex. genom gemensam fika. Det där småpratet mellan arbetskamrater som en del arbetsledare ser som maskning, kanske i själva verket är det som får hela anläggningen att fungera.

På samma sätt som en god ledare behöver kombinera uppgiftsfokus och relationsfokus, måste alla medarbetare ha en chans att både nå produktionsmålen och relationsmålen. Vänta lite nu...hur många arbetsplatser har relationsmål? Tror inte att jag har sett det i en enda företagspresentation. Kanske dags att lyfta upp det på agendan.

Tags:

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera

© Torbjörn Jonasson / torbjorn@ledarstilsexperten.se / 0703-31 71 17
Free Joomla! templates by Engine Templates