Logo HG

"Du chefen, jag skiter faktiskt i företagets mål!"

Vi hade fyllt det största konferensrummet för att lyssna på en av de högsta cheferna. Längst fram satt påläggskalvarna som såg en chefskarriär framför sig. Längst bak satt gänget som bara tyckte att det här var bortkastad tid. Någonstans i mitten satt jag och tänkte: "Du chefen, jag skiter faktiskt i företagets mål.".

Framme vid Powerpointbilden berättade chefen om företagets vision och affärsidé. Hen berättade om hur vi skulle växa och hur vi skulle ta marknadsandelar. En lysande framtid väntade oss om vi bara kunde trycka upp debiteringsgraden till X% och några andra mätetal till Y%. Visst kändes det bra att vara en del av detta stora äventyr, även om jag inte riktigt förstod min del i det hela. 

Några veckor senare var det dags för utvecklingssamtal och min närmaste chef skulle sätta personliga mål för mig. Jag hade varit på ledarutbildning och lärt mig om SMARTa mål (specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt, tidsatt), så jag visste vad det handlade om. Därför kändes det lite konstigt att målen snarare var SMRTa. Acceptansen innebar tydligen att jag skulle skriva under, inte att jag skulle känna ägarskap för målen.

Målen sockrades med en bonus

För att sockra målen erbjöds jag en bonus på en fjärdedels månadslön om jag nådde målen. Detta under förutsättning att företaget nådde sina övergripande mål, att regionen nådde sina mål och att jag fortfarande var anställd vid utbetalningstillfället 14 månader senare. Jag kan inte säga att det påverkade mitt beteende i någon större utsträckning.

I det här fallet var det mycket som gick snett. För det första var det inga personliga mål, de var snarare individuella. För det andra blev mitt mål inte att uppnå företagets mål, utan att få bonusen. För det tredje var jag inte ett dugg intresserad av att maxa debiteringsgraden, utan ville mycket hellre få roliga och utvecklande uppdrag.

Jag säger inte att målstyrning inte fungerar. Om jag skulle sätta mål som jag verkligen brinner för att nå, så fungerar det. Rätt mål skulle aktivera rätt beteende. Vi kan ju lägga till ett A i slutet på ramsan så att det blir SMARTA. Detta A låter vi betyda "Aktivera rätt beteende". Jag är övertygad om att målstyrningen i många, svenska företag missar den delen.

Lär känna dina medarbetare

Så mitt recept är att lägga ner den traditionella synen på målstyrning och vända på steken. Börja med frågan "vilket eller vilka beteenden vill jag ha ut av mina anställda?". Fråga sedan den anställde vad du som chef behöver göra för att den anställde ska ha dessa beteenden. Utifrån svaret kan du börja leda mot framgång. Kanske innebär det individuella mål med kopplad bonus. Kanske innebär det en frihet att själv få planera sin tid. Kanske innebär det tät feedback och positiv förstärkning.

Lär känna dina medarbetare och gör det som krävs för att de ska utvecklas och lyckas. Lägg inte energin på meningslös och icke beteendepåverkande målstyrning.

 

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera

© Torbjörn Jonasson / torbjorn@ledarstilsexperten.se / 0703-31 71 17
Free Joomla! templates by Engine Templates