Logo HG

Åtta orsaker till att du kommer att bryta dina nyårslöften

I skrivande stund har jag klarat av julen och börjat förbereda mig för nyårsfirandet. Som vanligt passar många av oss på att se över våra liv och några formulerar löften inför det nya året. Det är stor chans att dessa löften aldrig kommer att hållas och vi kan ju fråga oss varför? Troligen beror det på att löftesgivarna aldrig på allvar har studerat John P. Kotters forskning om varaktig förändring.

Dr. John P. Kotter är Konosuke Matsushita Professor of Leadership, Emeritus, vid Harvard Business School. Han har under många år studerat förändringsarbete och formulerat åtta anledningar till att företag misslyckas med förändringar. Jag har tagit detta ett steg vidare och tillämpat Kotters resonemang på nyårslöften.

Att tillåta alltför stor självbelåtenhet

Det tar sig uttryck som att chefen rusar iväg och försöker genomföra förändringen utan att först ha övertygat övriga chefer och medarbetare om att förändringen är nödvändig. Man tror att det går att tvinga på andra stora förändringar och inser inte svårigheterna med att få medarbetarna att röra sig ut ur komfortzonen.

Du har precis samma problem med dig själv när du ska uppfylla dina nyårslöften. Du kan inte bara dra iväg och lova vad som helst. Om du inte är tillräckligt angelägen om förändringen, kommer arbetet att genomföra den att bli för stort. Om du verkligen vill så klarar du det, men ska du röra dig alltför långt från din komfortzon måste du verkligen tycka att det är värt det.

Att misslyckas med att skapa en tillräckligt stark vägledande koalition

Förändring är lagarbete och det gäller att skapa en stark och uthållig grupp som kan driva förändringarna. Det finns nyckelpersoner i företaget som kan hjälpa eller stjälpa — involvera dem tidigt.

Ditt nyårslöfte om att komma i din gamla frack igen kanske känns nödvändigt för dig, men om du inte har familjens stöd kommer du fortsätta att äta för stora portioner. Dina vänner kommer att övertyga dig om att en öl till är nödvändigt för ditt välbefinnande, för ingen inser att det är viktigt att du kortar in några centimeter i midjan. 

Om du nu har lovat dig själv att genomföra en förändring så hitta draghjälp. Det finns människor därute som brinner för det du vill åstadkomma - involvera dem.

Att undervärdera visionernas kraft

Visionen hjälper till att styra, samordna och inspirera ett stort antal människors handlingar. Vi brukar definiera en vision som en förnuftig och tilltalande bild av framtiden. Visionen ger förändringen en tydlig riktning och ger stöd vid beslut: ”Får jag göra så här? Fråga visionen!”

Om du inte ser det förväntade resultatet av dina förändrade vanor framför dig, kommer du inte att få någon styrsel på din förändring. Mentala träningar brukar kalla detta för att visualisera. När du ser dig själv på det nya jobbet varje gång du sluter ögonen, så får du också kraft att göra det som behövs. En stark och tydlig vision ska vara din ledstjärna i förändringen.

Att inte nå fram med visionen

Visionen måste kommuniceras så att alla förstår den och gillar den. Den ska vara en förnuftig och tilltalande bild av framtiden som alla medarbetare vill sträva mot.

Du måste alltså kommunicera dina nyårslöften så att alla i din omgivning vet vad du strävar efter. Dels kan du få hjälp, dels har du svårt att backa ur. När du berättar om din vision för andra, blir den även tydligare för dig själv. 

Att låta hinder blockera den nya visionen

Hinder kan vara den organisatoriska strukturen eller enskilda personer. Även om visionen är tilltalande riskerar förändringsarbetet att stanna om det finns för stora hinder som inte hanteras.

Det finns många hinder på vägen mot ett uppfyllt nyårslöfte. Det gäller att rensa bort dem utan att stanna upp. "Jag har inte haft tid", kommer du att säga många gånger. Men skaffa dig tid då, om ditt nyårslöfte är viktigt. "Det är för jobbigt", tänker du kanske ibland, men om det inte var jobbigt hade du gjort förändringen för länge sedan.

Att misslyckas med att skapa kortsiktiga framgångar

Förändringar är tidskrävande och kräver mycket energi. Med jämna mellanrum måste man känna att man har uppnått ett mål, så att man får uthållighet att fortsätta förändra.

Du måste få energitillskott med jämna mellanrum och det skaffar du genom att uppnå delmål. Siktar du på att klara ett maratonlopp så ska du kanske starta med att kunna springa tre kilometer. När du klarat det första gången ska du fira. Passa på att fira med din vägledande koalition också, så att de orkar fortsätta att hjälpa dig.

Att ta ut segern i förskott

När förändringsprojektet är avslutat börjar det svåra arbetet att få förändringen varaktig. Det är lätt att falla tillbaka i gamla spår och det kan ta många år att ”sätta en förändring i väggarna”.

Det här är alla bantares stora svaghet. När målvikten är nådd börjar man långsamt avvika från det ändrade beteendet och långsamt kommer kilona tillbaka. Det kan ta många år att internalisera ett förändrat beteende, d.v.s. göra det till en naturlig del av en själv. 

Att underlåta att förankra förändringarna i företagskulturen

Allt som påverkar människors beteenden måste vara i linje med den genomförda förändringen. Det kan handla t.ex. om belöningssystem, policies, ledarskap, medarbetarsamtal och marknadsföring.

Nyårslöften måste förnyas varje år. Klarade du maratonloppet måste du lova att fortsätta springa. Nådde du målvikten så måste du lova att hålla den genom att fortsätta äta förnuftigt. Släpp aldrig taget för då kommer du snart att trilla tillbaka till startpositionen.

 

 

 

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera

© Torbjörn Jonasson / torbjorn@ledarstilsexperten.se / 0703-31 71 17
Free Joomla! templates by Engine Templates