Logo HG

Hackman & Oldham: arbetets utformning påverkar motivationen

Hackman & Oldham menar att ett arbete bör innehålla en hög grad av följande faktorer för att vara motiverande:

  • Variation så att individen kan använda så många färdigheter som möjligt
  • Helhet, arbetsuppgifter med tydlig början och tydligt slut
  • Betydelsefullhet, viktiga arbetsuppgifter
  • Frihet att påverka sina arbetsuppgifter
  • Feed-back så att individen kan se ett tydligt resultat av sitt arbete

Om dessa faktorer är uppfyllda kan individen känna meningsfullhet och ansvar i arbetet. Han/hon kan också se och förstå vad arbetet leder till. Motivationen påverkas även av individens utvecklingsbehov, kunskaper, färdigheter och av den tillfredsställelse individen känner med arbetsförhållandena.

 
Tags:

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera

© Torbjörn Jonasson / torbjorn@ledarstilsexperten.se / 0703-31 71 17
Free Joomla! templates by Engine Templates