För dig som hellre ser på film än läser får du här 10 ledarskapsteorier på 5 minuter! Även om teorierna spänner över 150 års ledarskapsforskning, innehåller alla viktiga nycklar för den som söker sin naturliga ledarstil.

På engelska heter de:

  1. The Great Man Theory
  2. The Trait Theory of Leadership
  3. The Skills Theory of Leadership
  4. The Style Theory of Leadership
  5. The Situational Leadership Theory
  6. The Contingency Theory
  7. Transactional Leadership
  8. Transformational Leadership
  9. Leader-Member Exchange Theory
  10. Servant Leadership Theory

 YouTube