Min vision om ett humanare ledarskap

Jag har en vision! Alla medarbetare i alla företag, myndigheter och organisationer ska ha ledare som utövar ett humant ledarskap på ett naturligt sätt. 

Ett humant ledarskap är ett förhållningssätt där medarbetarna sätts i fokus. Ett ledarskap där människors inneboende drivkrafter får blomma och komma till sin rätt. Det låter kanske högtravande, men det finns en direkt koppling till lönsamhet, resultat och måluppfyllnad.

Om medarbetarna får rätt förutsättningar, kommer de nämligen att göra ett bra jobb och utveckla verksamheten.  Om vi istället kramar sönder dem i den fåfänga jakten på effektivitet, kommer både människorna och företaget/myndigheten/organisationen att krascha.

Lär av historien, men upprepa den inte

Historiskt har ledarskap handlat om att pressa människor till prestation, för att skapa vinster åt ägarna. Det har lett till överdriven målstyrning, även i den offentliga sektorn, som många gånger har stressat sönder de anställda. Både medarbetare och chefer.

Den generation som kommer ut på arbetsmarknaden idag, kommer inte att acceptera detta. De kommer att vara noggranna när de väljer chef och i deras sociala nätverk kommer ryktena om dåliga arbetsplatser att spridas snabbt. Framtidens vinnare är företag/myndigheter/organisationer som sätter de anställdas välbefinnande först.


Passionen som drivkraft

Min mission och passion är att hjälpa ledare att hitta och utveckla sin naturliga och humana ledarstil. Det kommer att leda till friskare medarbetare, lönsammare företag och ett starkt näringsliv.

Jag hämtar kunskap och inspiration från psykologer som Carl Gustaf Jung och Abraham Maslow, från motivationsforskare som Fredrick Herzberg och Edward Deci och från gruppdynamikforskare som Will Schutz och Susan Wheelan. Till detta lägger jag ledarstilsteorier av bl.a. Blake & Mouton, Hersey & Blanchard och Bass & Riggio.

Det finns en mängd kunskap att hämta från vitt skilda forskningsfält och jag försöker läsa så tvärvetenskapligt det bara är möjligt. Några exempel:

  • Psykologi är läran om människans beteende, tankar, känslor och samspel med andra människor.
  • Sociologi är en vetenskaplig disciplin som studerar samhällen och social handling i vid bemärkelse.
  • Neurologi är en gren av medicinen som behandlar sjukdomar i nervsystemet
  • Antropologi är läran om människosläktet och människan som gruppvarelse
  • Etnologi är studiet av människor som kulturvarelser i grupp.
  • Etologi är läran om djurs beteenden, och anledningen till det.
  • Pedagogik är läran om utbildning och lärande. Det ursprungliga studieobjektet är uppfostran vilken kan belysas på oändligt många olika vis.